Välkommen!

På Redovisaren tittar vi på vilka företag och programleverantörer som kan göra livet enklare för dig som företagare eller redovisningsekonom.

Redovisaren

Certifierad redovisningskonsult

Vad tycker redovisningskonsulter om auktoriseringen?

2006 införde SRF auktorisering av redovisningskonsulter, och två år senare följde FAR efter. Men vad anser konsulterna själva om auktorisationen? Det är en fråga som en masteruppsats från Stockholms universitet försöker besvara. Uppsatsen, med titeln Becoming Professionalised – Accountant Stories of…

Läs mer

5 punkter för bättre bokföring

Bokföringen är ett viktigt moment för den som driver ett företag. Det går att ta hjälp av en konsult eller en redovisningsbyrå, men som företagare är du alltid ansvarig för din bokföring. Genom att följa bokföringen, och inte minst titta…

Läs mer
Nyckeltal för din verksamhet

9 viktiga nyckeltal för din verksamhet

Hur ser det finansiella läget ut i ditt företag? Svaret på denna fråga hittar du ofta i din årsredovisning, med komplement av finansieringen och kassaflödesanalysen. För att få en kontinuerlig och uppdaterad bild av din verksamhet är det viktigt att…

Läs mer