SkattDrivmedel

När en arbetsgivare betalar drivmedel för en anställds privata körning ska den anställde beskattas för drivmedelsförmån. Detta gäller oavsett om den anställde använder sin privata bil, eller en förmånsbil för körningen. Arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter och dra av skatt på förmånen, som gäller för alla drivmedel, även el och miljöbränslen. Förmånen för drivmedlet räknas ut separat från värdet av eventuell bilförmån.

Det vanligaste fallet där beskattning av drivmedelsförmån blir aktuellt är när arbetsgivaren tillhandahåller ett drivmedelskort som kan användas både privat och i tjänsten. Förmånsvärdet av drivmedelsförmånen ska beskattas som kontant bruttolön om det rör sig om en anställd, och som en skattepliktig intäkt om det rör sig om en delägare som inte är anställd.

Om en anställd inte kan visa hur en förmånsbil har använts ska hen beskattas för allt drivmedel som använts till fordonet under ett inkomstår. Arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag för denna förmån. Av denna anledning rekommenderas att använda körjournal i alla förmånsbilar. 

Hur räknar jag ut drivmedelförmånsvärdet?

För förmånsbil

DrivmedelsförmånFör att beräkna värdet av drivmedelförmånen ska marknadspriset multipliceras med 1,2. Marknadspris är det pris som betalats för bensin, diesel, etanol eller gas, inklusive moms. Om det rör sig om en elbil som har laddats vid arbetsplatsen går det att använda samma genomsnittliga pris inklusive moms per kilowattimme som en anställd betalar om hen laddar bilen vid sin bostad.

För att beräkna skatteavdraget används samma formel. För att beräkna arbetsgivaravgifterna används däremot det faktiska marknadsvärdet, som inte multipliceras med 1,2.

Om förmånsbilen drivs med bensin, diesel, etanol eller gas ska förmånsvärdet räknas fram per månad, utifrån antal körda mil privat respektive totalt, samt bränslets marknadsvärde. Om fordonet istället drivs med el ska förmånsvärdet per månad räknas fram utifrån antalet körda mil privat respektive totalt, marknadsvärdet för elen per kWh, och antalet kWh som bilen har laddats på arbetsplatsen. 

Om den anställde betalar arbetsgivaren för drivmedel som används vid privat körning, ska förmånsvärdet sättas ned med det belopp den anställde betalar.

För privat bil

Om drivmedlet har använts till den anställdes privata bil ska drivmedelförmånsvärdet inte multipliceras med 1,2. Samma värde ska också användas som underlag för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. 

Är drivmedelsförmån pensionsgrundande?

Drivmedelsförmån är en skattepliktig förmån, och alla skattepliktiga förmåner är pensionsgrundande. Därmed är också drivmedelsförmånen pensionsgrundande.

Hur gör jag för att bokföra drivmedelsförmån?

Kostnaden för en skattepliktig drivmedelsförmån bokförs normalt i kontogrupp 56 Kostnader för transportmedel. Det finns dock också skillnader beroende på om den som utnyttjat drivmedelsförmånen är anställd eller delägare. 

För anställda görs förmånsbeskattningen vid lönekörningen, och bokförs som en debitering och en kreditering i kontogrupp 73 Kostnadsersättningar och förmåner, eller som en kostnad och en intäkt. Förmånsbeskattningen av anställda innebär att arbetsgivaravgiften på förmånsvärdet blir en ytterligare kostnad – ovanpå kostnaden för drivmedlet i sig.

För delägare i enskild firma, handels- eller kommanditbolag bokförs förmånsbeskattningen som en intäkt i kontogrupp 34, Försäljning, egna uttag. Ett alternativ är också att redovisa en intäkt i inkomstdeklarationen. 

Varför räknas drivmedelsförmån upp med 1,2?

Drivmedelsförmånen räknas upp med 1,2, vilket innebär ett påslag som kallas förmånsmoms. Anledningen till att förmånen räknas upp är att arbetsgivaren har rätt att göra avdrag för den ingående momsen på drivmedelskostnaden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Post comment