Dooer är en ny aktör inom marknaden för redovisnings- och bokföringsföretag med ambitionen att skaka om i en bransch som i mångt och mycket sett likadan ut i flera decennier. De strävar efter att tillhandahålla en enkel tjänst: de har ett fast pris där allt ingår, och deras tjänst är tillgänglig i en app för mobiltelefonen.

Livet som företagare innebär delvis ett liv av siffror, balansräkningar, momsinbetalningar och så vidare. Dooer ser på ytan ut att erbjuda enkelhet sett till både prissättning och tillgänglighet. Låt oss titta närmare på deras tjänst för att se om den är så enkel som de själva säger att den är.

Frigjorda resurser

Precis som vi tidigare påpekat i denna text och som de flesta företagare känner till så är det lätt att bli överväldigad av den siffermassa man ställs inför i och med alla redovisningar när man driver ett företag. En av Dooers största förtjänster är att man till skillnad från en stor del av konkurrensen minskar siffermassan genom en fast månadskostnad.

Ett av skälen till att de kan erbjuda en fast månadskostnad är att de har lagt ner stor möda på att utveckla ett system som låtit dem digitalisera all dokumentbehandling. Deras ekonomer sitter alltså inte i första hand och jobbar med redovisningar, i princip alla sådana arbetsmoment utförs av intelligenta digitala system.

Vad det kostar att använda sig av deras tjänster beror alltså inte på hur många verifikat ditt företag genererar, utan du betalar samma summa varje månad alldeles oavsett. Vilken inkluderar löne- och utläggshantering, inkomst- och momsdeklarationer, bokslut, rådgivning och månadsrapporter mm. Det ger såklart märkbara förändringar i form av frigjorda resurser.

Att komma igång med Dooer

För att komma igång som kund hos Dooer börjar man med att kontakta dem och berätta vad man har för typ av firma, omsättning och så vidare. De tar därefter ställning till om de anser att din verksamhet passar med deras redovisningstjänster och hör av sig med svar vid ett senare tillfälle.

Om slutsatsen blir att din verksamhet passar dem så kommer de att kontakta din redovisningsbyrå och beställa allt underlag från dem. Om du tidigare skött din redovisning själv sammanställer du själv underlaget utifrån en checklista. Med allt på plats så sker faktureringen till dem månadsvis i efterskott och de har ingen bindningstid.

Mobilappen är intuitivt designad, och till skillnad från många andra nätbaserade bokföringsbyråer så har man lyckats få till en arbetsgång som verkligen inte kräver några förkunskaper. Det lär om inte annat ge en och annan nybakad entreprenör anledning att utlåta en lättnadens suck när kravet på att lära sig alla skatteuttryck minskar eller helt försvinner.

Funktioner

 • Meddelanden – du kan skriva meddelanden till din kontakt på Dooer, eller till någon av dina kollegor, direkt på en transaktion eller ett dokument. Du kan också se vilka ärenden som fortfarande är öppna, och vilka som är avslutade, direkt i meddelandevyn.
 • Sök – all test i dina kvitton, transaktioner och andra dokument är sökbar.
 • Synk – genom att identifiera dig med Bank-ID kan du enkelt se dina transaktioner från din bank i Dooers app.
 • Uppladdning – du kan ladda upp dokument till Dooer genom att dra och släppa dem direkt i Dooers webbapp.

Slutomdöme

Dooer är en heltäckande bokförings- och redovisningsbyrå som på ett sympatiskt sätt bakat in alla sina tjänster i en enda kostnad. Det är hypermodernt och fortfarande under utveckling där integrering med fler tjänster utlovas i framtiden. Det låter som en helhjärtad rekommendation utan förbehåll, men det finns några reservationer.

Om du är van vid att ha kontakt med en personlig revisor så får du dock vänja dig vid ett något mer opersonligt handlag hos Dooer. Här handlar det istället om ett team av ekonomer som handhar hela kundunderlaget, vilket är ett plus eller minus beroende på om personlig service är viktigt för en.

Priset för tjänsten gör kanske dock att de passar bättre för småföretag med någon eller några anställda snarare än för dem som driver enskilda firmor. För merparten av de sistnämnda är det därför troligtvis fortfarande bäst att söka sig till någon av billigare tjänster för bokföring som finns på nätet.

Går det att integrera Dooer med andra företagstjänster för t.ex. lagerhantering?

Dooer har i nuläget inte några samarbeten med tjänster för lagerhantering, tidrapportering eller andra användbara funktioner. De säger sig dock ha ögonen öppna på lämpliga samarbetspartners för att ingå samarbete med inom en snar framtid. Fokus ligger på vad deras kunder efterfrågar.

Sammanfattning

 • Du fotar och laddar upp dina kvitton och fakturor, hanteringen sker automatiskt.
 • Erbjuder kostnadsfri support från erfarna ekonomer.
 • Synka ditt skattekonto med dina företagskonton.
 • Hanterar löneunderlag.
 • Integrera dina moms- och arbetsgivardeklarationer.
 • Månatliga rapporter som balansräkningar och resultatrapporter.
 • Signera betalda fakturor.
 • Fungerar i både mobiltelefoner och på webben.
 • Ett fast pris.

Har Dooer någon faktureringsfunktion?

Kunder hos Dooer måste tyvärr komplettera genom att använda sig av en utomstående faktureringstjänst. Ambitionen är dock också här att utveckla plattformen så att den på sikt innefattar all den funktionalitet som företagskunder kräver. Utan officiellt stöd är det dock relativt enkelt att integrera med användande av utomstående tjänst.

Kan man använda sig av vilken bank som helst?

För att som kund hos Dooer kunna använda sig av deras fullt integrerade tjänster är man i skrivande stund begränsad till att ha sitt företagskonto hos antingen Swedbank eller SEB. Dooer räknar med att inom kort kunna erbjuda integrering med fler svenska banker.

Hanterar Dooer utlägg?

Kvittohantering är ytterligare en av de där aktiviteterna som i vissa verksamheter kräver mycket tid. Dooer hanterar utlägg liksom som alla andra typer av verifikat. Man fotar helt enkelt av kvittot med sin mobiltelefon, Dooers system kan därefter sköta återbetalningen till dig eller den av dina anställda som gjorde utlägget.

Finns det några andra krav jag måste uppfylla som kund hos Dooer?

Dooers grundidé är att erbjuda en heltäckande lösning men det finns fortfarande några saker du måste göra. Alla underlag måste fortfarande sparas och arkiveras enligt lag. Du måste också regelbundet, via BankID, godkänna att Dooer är synkade mot ditt skattekonto samt din bank.