Med bokföringsprogrammet Fortnox får man flera smidiga funktioner som verkligen underlättar för företaget. Man kan mycket enkelt registrera olika verifikationer och leveransfakturor och man får enkelt en bra överblick över dem. Leverantörskontra med färgkodning och liknande är bara en sak som finns med i detta effektiva bokföringsprogram.
Med Fortnox har man som företagare möjlighet att kunna mata in olika betalningsfiler direkt. Man kan också enkelt lägga in kontoavstämningar samt olika transaktioner från banken. Det går också att skapa mallar för företagets dagskassa med olika kassakvitton. Efter dagens slut går det också lätt och smidigt att kunna registrera resultatet.

Programmet har flera funktioner

Om man letar efter ett bokföringsprogram med flera olika funktioner är Fortnox ett bra val för de allra flesta företag. Det kostar pengar, men det är väl investerade sådana. Några av funktionerna som finns i detta program är följande:

  • Fungerar för flera operativsystem
  • Möjligt att skapa faktura
  • Balans- och resultatrapport

Enkelt att ha koll på bokföringen

Fortnox

Fortnox är ett bokföringsprogram som underlättar företagarens vardag. Foto: Fortnox.

Det blir enkelt att kontrollera bokföringen eftersom att kvitton och bilder kan kopplas till manuellt införda verifikationer. Man kan också få hjälp med att ta emot olika fakturor och hantera dem. Man kan fritt välja flödets automatiserade hantering, eller hantera fakturorna manuellt om man vill.

När det gäller Fortnox bokföringsprogram fungerar det till alla olika bolagsformer. Man kan testa programmet helt gratis i 30 dagar både med fri support och daglig backup. Med denna testperiod kan man kontrollera om programmet passar det individuella arbetssättet samt om det motsvarar de krav som företaget ställer på sitt bokföringsprogram.

Fortnox skapar en bra överblick över bokföringen och som företagare kan man lätt se resultatrapporter och liknande. På så sätt kan man upptäcka om företaget börjar gå minus, eller om allt ser ut att ligga rätt i ekonomin. Dessutom är det lätt att direkt kunna skicka ut fakturor direkt från programmet.

Integrationer

Fortnox kan anslutas till de flesta internetbanker, bl.a. Swedbank, SEB och Danske Bank. Genom att göra detta kan du bl.a. betala leverantörsfakturor, hålla ordning på vilka leverantörsfakturor du har betalat, och hantera kunders autogiromedgivanden.

Det går också att integrera Fortnox med andra program och tjänster, som Shopify, Starweb, Sendify, Magento och Woocommerce. Detta är inte minst användbart för dig som driver en e-handel, eller på annat sätt säljer till konsumenter.

Om du är utvecklare och har skapat ett system som vänder sig till företagare kan du välja att integrera det med Fortnox. Med tanke på hur stort Fortnox är på den svenska marknaden kan detta bli ett tongivande försäljningsargument för din skapelse.

Fördelar med Fortnox

Det finns flera fördelar med programmet Fortnox. För det första finns en hel del funktioner som en företagare har stor nytta av. Att kunna skicka ut fakturor direkt från programmet och kunna lägga in dem i bokföringen med en gång är bara en av alla fördelar som erbjuds.

Fortnox kostar att använda, men summan är låg i förhållande till alla de fördelar programmet innebär. Jämfört med att lämna bort bokföringen eller behöva åka och posta fakturor är avgiften för detta bokföringsprogram mycket låg. Dessutom sparar man som företagare tid på att bokföra enkelt och rätt redan från början.

En stor fördel med Fortnox är att det finns på svenska och att man som företagare lätt kan se både företagets huvudbok, och även kassaboken. Det gör det enkelt att snabbt få en överblick. Om nya saker behöver föras in i bokföringen kan det enkelt göras via datorn eller mobilen.

Nackdelar med Fortnox

Om företaget är litet och inte har vidare stor omsättning kan man lätt tycka att det är lite väl dyrt att behöva betala mycket för ett bokföringsprogram om det inte finns speciellt mycket att bokföra. Då kan även en mindre summa kännas hög och många kan istället välja någon form av gratisprogram.

I Fortnox finns det tyvärr ingen möjlighet att kunna sända ut offerter och liknande direkt till kunder vilket kan vara en nackdel. Det innebär att man som företagare måste ha flera program och dessutom måste man själv anteckna när man har skickat ut offerter istället för att de förs in automatiskt.

En annan nackdel som finns med Fortnox är att man inte kan koppla programmet direkt till sin bank. Det innebär att bankuppgifter med mera måste föras in manuellt i programmet och det kan ta extra tid. Det är också väldigt lätt att råka skriva fel på en siffra eller liknande.

Sammanfattning

  • Fortnox är ett bokföringsprogram i molnet.
  • Programmet fungerar för alla bolagstyper.
  • Fortnox erbjuder en gratis prövoperiod på 30 dagar, med fri support och daglig backup.
  • Fortnox har många funktioner som underlättar för företagare, bl.a. möjlighet att skicka fakturor direkt från programmet.
  • Fortnox kan integreras med ett flertal tjänster, för ytterligare funktionalitet.

Är programmet lokalt eller online?

När man använder Fortnox är det viktigt att vara medveten om att hela programmet finns online. Det är alltså som så att man måste ha en internetuppkoppling för att kunna göra sin bokföring. Man slipper alltså lagra allt material lokalt, men man är beroende av internet.

Kan man bokföra i flera valutor

I programmet Fortnox kan man endast bokföra i en valuta och det är svenska kronor. Man kan alltså inte variera mellan olika valutor och det kan bli mycket jobbigt om man till exempel säljer varor och tjänster till andra länder som inte har svensk valuta.

Kan man skapa fakturor i programmet?

I Fortnox kan man skapa fakturor om man vill och dessutom kan man enkelt skicka dem direkt till kunderna. Man kan med ett enkelt knapptryck skicka fakturan till kunden via e-post eller vanlig post helt utan att behöva tänka på att behöva åka och posta.

Går det att göra årsbokslut?

Om man ska göra årsbokslut måste man finna en annan metod än genom Fortnox för där går det inte att göra dessa. Om man behöver göra bokslut gäller det alltså att finna en revisor eller ett annat program där detta kan göras på ett bra sätt.

Kan man deklarera i Fortnox?

När man ska deklarera kan detta ofta göras enkelt i bokföringsprogram. I Fortnox är detta dock inte möjligt. Här finns dock flera andra viktiga funktioner som gör att deklarationen kan göras lite lättare. Själva deklarationen måste dock göras direkt via Skatteverkets appar, sajt eller papper. Alternativt på något annat sätt.